Soms moet je een programma als een andere gebruiker starten. Nu kun je daar gewoon RunAs voor gebruiken, maar dan moest je altijd het wachtwoord apart intikken. Met RASE (wat voor Run As Someone Else staat) kun je ook het wachtwoord opgeven. Je kunt hiermee dus ook batches maken die programma's kunnen opstarten.

download RASE.exe