Verwijderen van gebruikers kan in Business Central niet als de gebruiker een keer is aangemeld. Je kunt met de cmdlet set-navserveruser <servicenaam> -windowsaccount <gebruikersnaam> -state disabled de gebruiker op disabled zetten, maar soms wil je toch alle gebruikers echt verwijderen. Dat kan als volgt:

SQL Server: 

Delete from [dbo].[User]
delete from [dbo].[Access Control]
delete from [dbo].[User Property]
delete from [dbo].[Page Data Personalization]
delete from [dbo].[User Default Style Sheet]
delete from [dbo].[User Metadata]
delete from [dbo].[User Personalization]

En dan op de Business Central server:

Restart-NAVServerInstance <servicenaam>
get-navserveruser <Servicenaam> | remove-navserveruser <servicenaam> -force