Het mag als bekend worden verondersteld dat als je een export-navdata bestand aanmaakt, de objecten (oftewel, de extensies) in de database waarin het gerestored moet worden hetzelfde moeten zijn. Maar, zelfs als (Get-NAVAppinfo <servicenaam> | sort-object -Property name).Name op zowel de bron als het doel hetzelfde lijstje teruggeeft, kun je nog steeds de boodschap krijgen dat er niet gerestored kan worden met de melding "Cannot import the data because the specified file contains the following extensions that has not been synchronized to the database."

Dat kan worden veroorzaakt doordat er extensies unpublished zijn, zonder dat de data is verwijderd. Als je de naam van de extensie weet kun je de gegevens simpel verwijderen met het commando sync-navapp <servicenaam> -Name "<naam van de app>" -mode clean -force, maar meestal weet je dat niet meer. En de bovenstaande melding laat alleen de eerste extensie zien die het tegenkomt. Er is geen cmdlet waarmee je kunt zien van welke unpublished apps/extensies er nog gegevens in de database staan. Maar aangezien de restore er over struikelt, moet het ergens worden opgeslagen.

In de database zijn twee tabellen die die gegevens bevat. De $ndo$navappuninstalledapp is een lijstje met alle unpublished apps waar nog gegevens in staan. Daar staan ook de namen in, dus die kun je overnemen. Het commando sync-navapp <servicenaam> -Name "<naam van de app>" -mode clean -force verwijderd de gegevens van desbetreffende app.

Er is ook nog een tabel  [$ndo$navappschematracking] waarin alle apps staan. Wellicht kun je daar ook nog iets mee als de navappuninstalledapp tabel leeg is, maar je nog steeds tegen dezelfde foutmelding aan loopt...