Je kunt artifacts downloaden door de bc-containerhelper te installeren in powershell met install-module BCContainerhelper. Daarna kun je de URL's van de artifacts opvragen via get-BCArtifactUrl -Storageaccount <BCInsider|BCArtifacts> -type <onprem|sandbox> -version <version|blank> -country <country|blank> -select <all|Closest|Latest|SecondToLastMajor> -Accept_InsiderEULA|-SAStoken <sastoken>

Alle opties zijn optioneel. Als je als storageaccount BCInsider gebruikt, kun je sinds 1 oktober 2023 -Accept_InsiderEULA meegeven in plaats van de -SAStoken. Het SAStoken is per 1 april 2024 toch niet meer bruikbaar

Daarmee krijg je een URL terug. Daar kun je op klikken (of copy-past naar een browser) en wordt een bestand gedownload. Hernoem het bestand naar <iets>.zip, en je kunt het bestand uitpakken.

Met download-artifacts kun je de artifacts ook downloaden

Download-artifacts -artifactURL <de URL> -includeplatform -force -basepath <map waar gedownload moet worden>

-IncludePlatform download ook het platform (oftewel: de programmabestanden) mee.