Bij een klant was een update uitgevoerd op de server waar de Dynamics NAV webclient op geïnstalleerd is. Helaas maakte dat iets stuk, waardoor de webclient niet meer wilde werken. Bij het oproepen van de client via http://localhost:8080 etc, werd de volgende melding gegeven:

Loading this assembly would produce a different grant set from other instances. (Exception from HRESULT: 0x80131401)

Gelukkig was een copy naar bing.com voldoende om op het volgende pagina uit te komen:

https://social.technet.microsoft.com/Forums/en-US/5db05238-3c12-4e7e-af95-ca56545f0721/loading-this-assembly-would-produce-a-different-grant-set-from-other-instances?forum=sharepointgeneral

Daarin wordt een oplossing gegeven: Maak in de key HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\.NETFramework een nieuwe DWord waarde aan met de naam LoaderOptimization, geef er de waarde 1 aan, en voer een IISReset uit. Daarna werkte de client weer zoals het zou moeten.

Op dezelfde pagina wordt gewaarschuwd dat dit geen goede oplossing is voor SharePoint, maar dat het veroorzaakt wordt door SCOM 2012, en dat een update naar SCOM2016 of SCOM2012 UR3 dit zou moeten oplossen. Dit zijn dingen die ik niet heb kunnen uitproberen, maar het is wellicht iets om rekening mee te houden.