Soms komt het voor dat een applicatie het dotnet framework 1.1 vereist. Dat is lastig te installeren op Windows 7 en hoger, maar het volgende werkte voor mij wel op Windows server 2019:

Download het Microsoft .net framework 1.1 redistributable package (dotnetfx.exe). Sla deze op als dotnetfx.exe
Download het  Microsoft .net framework 1,1 Service Pack 1 (NDP 1.1 SP1-kb867460-x86. exe) en sla deze op als dotnetfxsp1.exe
Kopieer de beide bestanden naar dezelfde map (bijvoorbeeld c:\dotnet)
Start een elevated commandprompt, en ga naar de c:\dotnet directory (c:\ [enter] cd\dotnet [enter])

Voer de volgende opdracht uit:

dotnetfx.exe /c:"Msiexec.exe /a netfx.msi TARGETDIR=C:\DotNet". Kies ja wanneer gevraagd om te bevestigen dat je de boel wilt installeren
dotnetfxsp1.exe /XP:C:\DotNet\netfxsp.msp
msiexec.exe /a c:\dotnet\netfx.msi /p c:\dotnet\netfxsp.msp

Als laatste start je netfx.msi. Hiermee wordt het framework geinstalleerd.

Bron: https://www.dell.com/support/article/nl/nl/nlbsdt1/sln293924/net-framework-1-1-installeren-in-windows-7?lang=nl