[Dynamics 365 Business Central] alle gebruikers verwijderen (on premises)

Verwijderen van gebruikers kan in Business Central niet als de gebruiker een keer is aangemeld. Je kunt met de cmdlet set-navserveruser <servicenaam> -windowsaccount <gebruikersnaam> -state disabled de gebruiker op disabled zetten, maar soms wil je toch alle gebruikers echt verwijderen. Dat kan in twee stappen:

SQL Server: 

  delete from [database].[dbo].[User Personalization] where [User sid]<>'00000000-0000-0000-0000-000000000001' 

En dan op de Dynamics Server:

get-navserveruser <Servicenaam> | remove-navserveruser <servicenaam> -force