[BC] Snel emailadressen toevoegen aan gebruikers

Bij de overgang van Active Directory aanmeldingen naar EntryID aanmeldingen moet voor elke gebruiker een authenticatie email worden ingevuld. Dat kan handmatig, maar bij meer dan 5 gebruikers wordt dat al irritant. Als je in je Active Directory als UserPrincipalName de e-mail adressen hebt staan (wat vaak het geval is) kan het volgende script gebruikt worden wat de gebruikers uit Business Central leest, het juiste AD account daarbij zoekt, het e-mail adres ophaalt en dat invult bij de authenticatieemail in Business Central.

 

$ServerInstance = "Servicenaam"

Get-WindowsCapability -Name RSAT* -Online | Add-WindowsCapability
Install-WindowsFeature RSAT-AD-PowerShell
$ServiceLocation = (get-itemproperty -path HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MicrosoftDynamicsNAVServer`$$serverinstance).ImagePath
if ($Servicelocation.indexof('"') -ge 0) {
$ServiceLocation = $ServiceLocation.split('"')[1]
}
$ServiceLocation = Split-path -path $ServiceLocation
if ([string]::IsNullOrWhitespace($ServiceLocation)) {
write-host "Could not locate $ServerInstance"
$ServerInstance = ""
read-host "Press enter to quit script"
return
}
Get-childitem "$ServiceLocation\Microsoft.dynamics.nav.management.dll" -recurse | Import-module -verbose
Get-childitem "$ServiceLocation\Microsoft.dynamics.nav.apps.management.dll" -recurse | Import-module -verbose

$Users=get-navserveruser $ServerInstance | ? WindowsSecurityID -ne "" | ? AuthenticationEmail -eq ""
Foreach ($User in $Users) {
set-navserveruser $ServerInstance -UserName $User.Username -AuthenticationEmail (get-aduser -identity $user.WindowsSecurityID).UserPrincipalName
}